В края на март жителите на софийското село Лозен протестираха срещу решение за проучване на добив на строителни материали, близо до селището. Хората поискаха повече информация за евентуалните рискове от добив на инертни материали. Две седмици по-късно все още не се случва нищо, затова те отново се обърнаха към “Денят започва” за съдействие.

В началото на миналия месец жителите на село Лозен случайно разбират от Държавен вестник, че с решение 444 е издадено разрешение за разработване на каменна кариера, като документите са подписани от Министерство на енергетиката. Това разрешение е издадено в разрез със закона, защото не е направено обществено допитване до хората. Днес на срещата бяха дошли представители на Министерство на енергетиката, община Панчарево, кметството на село Лозен, както и жители на селото.

Кметът на село Лозен Васил Станчев заяви пред камерата на БНТ, че на 8 март от Държавен вестник в с. Лозен са научили, че има министерско постановление за разрешение за проучване на инертни материали в землището на селището. Той подчерта, че допитване не е имало нито до администрацията, нито до жителите на с. Лозен.

Според жители на селото предстоящото проучване ще засегне над 13 имота на хората, а кариерата ще бъде в опасна близост до хората.

Станислав Танков от ресорната дирекция по природни ресурси, концесии и контрол към Министерство на енергетиката, заяви, че процедурата е съгласувана със съответните ведомства.