Над 30 родолюбиви българи от Самоков, Видин, Брегово и София пресъздадоха днес пред Народния театър едни от най-драматичните събития около Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Организаторите от съюз ,,Единение'' повториха завета на съединителите.

Доц д-р. Георги Маринов - председател на Национален съюз ,,Единение'': Ние не рисуваме , ние пресъздаваме картини от Съединението. Това са най-драматичните моменти - обсаждането на генерал-губернаторството, тоест на конака, и предаването на властта. Тоест вземането на властта, защото власт не се дава така без сила, без усилия, затова сме донесли и оръдия. За нас българите днешния празник трябва да ни подсказва, че единни ние сме силни. Това е най-важния извод. Винаги трябва да сме заедно, трябва да сме горди, че сме си извоювали нашата национална независимост, тъй като Съединението е един акт, който е направен така в противоречие с желанието на много държави, а ние сме имали доблестта и силата, и смелостта да го направим.