Допълнителни количества сено и фураж за животните ще се наложи да купуват повечето фермери, които имат стада в района на селата Стара Кресна и Ощава. Огънят там изпепели стотици готови купи сено, които стопаните бяха събрали от ливадите, опожарени са и почти всички пасища.