Вицепрезидентът на Република България не замества държавния глава в случай на отсъствие. В правомощията му е да дава и възстановява българско гражданство, да предоставя убежище и да упражнява право на помилване. А дали говори на един глас с президента или често позициите им се разминават и доколко остава в сянката му - Диана Тодорова работи по темата. Ще си спомним чрез архивите на БНТ и кои са вицепрезидентите в демократичната история на България.