Висшето военноморско училище във Варна прибави към оборудването си моторен катер за екологичен мониторинг на крайбрежната зона. Съоръжението е купено със средства по проекта "Интегрирана информационна система за поддръжка и управлението на бреговата зона", финансиран от екоминистерството.

Варна

През последния месец с пари по проекта беше закупен и дрон, оборудван с термокамера. Той ще следи за корабния трафик в Черноморската зона и за замърсявания по плажа и върху морската повърхност.

Капитан II ранг Мирослав Цветков - Военноморско училище "Н. Вапцаров": "Бяха закупени и бонови заграждения за обучение на студенти и курсанти, за борба с нефтени разливи, специализиран понтон за изграждане на полева лаборатория за борба с нефтените разливи."

В рамките на проекта в училището беше изграден Център за интегрирана информационна система. Той е единствен в Черноморския регион и дава информация за състоянието на морските води, корабния трафик и хидрометеорологичната обстановка.

Капитан II ранг Мирослав Цветков - Военноморско училище "Н. Вапцаров": "Ние имаме контакт с повечето системи, които наблюдават нашата морска акватория. Имаме интегриран поток от Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, от системата"Булриск", която контролира речния трафик по река Дунав, сега изградихме автономен приемник, който ни дава информация в реално време и за въздушния трафик."

Специален софтуер ще обработва данни от спътниците Сентинел едно и две. Чрез тях най-бързо и точно ще се анализират данни при извънредни ситуации като нефтени разливи или застрашаване на сигурността на морската ни граница.