Повече от 120 ездачи на коне препускаха посред нощ през гигантски огньове за пречистване на животните и предпазването им от болести.