Тази секция е разработена със средства по проект „Парламентът на Европа”: N COMM/SUBV/2015/01/0008. Той се осъществява от БНТ и е съфинансиран от Европейския съюз в рамките на програмата за безвъзмездни средства, отпускани от Европейския парламент за дейности в областта на комуникацията.

Face EP Project No COMM/SUBV/2015/01/0008 is implemented by BNT and co-financed by the European Union in the frame of the European Parliament’s” grant programme in the field of communication.

Парламентът на Европа

Mеждународни проекти / Проект "Парламентът на Европа"

Проектът „Парламентът на Европа” № COMM/SUBV/2015/01/0008 се изпълнява от БНТ и е съфинансиран от ЕС в рамките на програмата за безвъзмездни средства, отпуснати от Европейския парламент за дейности в областта на комуникацията.

Бяха реализирани 4 нови телевизионни формати: „БНТ Такси”/Европа, „Пътуващо студио” на БНТ 2 и регионални телевизионни дискусии от Варна и Русе (БНТ2), както и „Референдум” (БНТ1) – специално издание от виртуалното студио на Европейския парламент в Брюксел.

Екипът на предаването „БНТ Такси” засне поредица от издания в Унгария, Австрия, Германия, Франция, Испания, Италия, Румъния и Сърбия и посети най-горещите точки на Европа в разгара на бежанската вълна през месец октомври 2015 г. Работата на екипа допринесе за формирането на отправна точка по много от проблемите, които вълнуват българите. Въпроси, свързани с правната система като част от общата Европейска политика, бяха сред тези проблеми. Първият епизод на БНТ Такси беше излъчен на 17 декември 2015 г. точно по време на поредните дебати за съдебната реформа. Всичките 6 епизода бяха излъчени в периода декември 2015 г. – януари 2016 г.

Предаването “Референдум” беше излъчено пряко на 15 септември 2015 г от виртуалното студио на ЕП в Брюксел. Форматът постави акцент върху проблема с бежанците в страните, засегнати от емигрантския поток. Дискусионният въпрос към зрителите беше “Подкрепяте ли предложението всяка европейска страна да приема бежанци на квотен принцип?”

Информационната кампания „Пътуващо студио” на БНТ 2, реализирана в рамките на проектните дейности, имаше за цел в 10 новинарски репортажа да разкаже за живота в малките населени места в България и за проблемите, които според хората могат да бъдат разрешени от Европейските институции. БНТ надхвърли заложените 10 репортажа като реализира и излъчи общо 14 (два от тях на живо от Варна и Русе). Брандираният бус на БНТ 2 посети два български региона, както следва:
• Велико Търново, Габрово, Елена, Търговище, Разград, Силистра (2-8 август 2015);
• Черноморския регион (9-15 август 2015).

Хора, живеещи в тези региони бяха канени в импровизираното пътуващо студио. Те имаха възможността, чрез информационни материали, да бъдат информирани за практиката и законодателните процедури на ЕП. Кампанията беше отразявана ежедневно в новините на БНТ 2.

Допълнително, като бонус към проекта, бяха излъчени и две 30-минутни издания на предаването „Местно време” на 17 септември от Руси и на 21 септември от Варна с материали заснети по време на „Пътуващото студио”.

Регионалните телевизионни дискусии бяха излъчени на живо от Варна и Русе на 16 ноември 2015 г. и на 19 ноември 2015 г. Те показаха в реално време как се променя дневния ред на Европа и настроенията в обществото след атентатите в Париж на 13 ноември 2015 г. В дискусиите взеха участие български евродепутати. Те изразиха мнението си по теми от европейската политическа реалност.
По проекта бяха реализирани над 60 видеоматериала. Бяха създадени и следните интерактивни възможности за участие на зрителите:
• Портал „Парламентът на Европа” с основна информация за проекта и образователни игри за младите потребители;
Връзка към Europarl TV на портала на проекта “Парламентът на Европа”:
Специална платформа – част от новинарския сайт на БНТ

За повече информация – интернет страница “Парламентът на Европа”

_______________________________________________________________________________

Face EP project № COMM/SUBV/2015/01/0008 is implemented by BNT and co-financed by the European Union in the frame of the European Parliament's grant programme in the field of communication.
Four new TV formats were broadcasted by the project: BNT Taxi, Road show with BNT 2, Regional TV discussions broadcasted live on BNT2 from Rousse and Varna with participation of Bulgarian MEPs as well as Referendum special edition broadcasted live from Brussels.

BNT Taxi team shot sequences of films in Hungary, Austria, Germany, France, Spain, Italy, Romania and Serbia. They visited some of the hottest locations in Europe at the height of the refugee wave in October 2015. BNT Taxi contributed to forming of a starting point for many of the problems that concern Bulgarians. Issues related to judicial system, as a subject to common European policy, were among such problems. First episode of BNT Taxi, broadcasted on 17 Dec. 2015, came during successive debates about judicial reform. All 6 episodes were broadcasted in Dec.2015-January 2016.

Referendum was broadcasted live from virtual studio of EP in Brussels on 15 Sept.2015. Production was focused on the refugees crisis in the countries affected by migration flows. Main topic-subject to sociological acquisition: "Do you support the proposed for refugees quotas for each EU Member State?"

Road show – the information campaign of BNT2 had as its main focus, within 10 news reports, to tell about living in small villages and towns as indicating problems which could be decided by the Eu institutions. BNT exceeded these 10 reports as broadcasted 14 reports as total (2 of them - live from Varna and Rousse). The format was produced by BNT regional centers located in Varna and Rousse. BNT2 branded van visited two Bulgarian regions as follows:
• Veliko Turnovo, Gabrovo, Elena,Turgovishte, Razgrad, Silistra (2-8August 2015);
• Black sea area (9-15 August 2015)

People living in these municipalities were invited into the “travelling studio”. They had the opportunity, by information materials, to get informed about EP practice and legislative procedure. The campaign was reported on a daily base on the BNT2 news casts.

Besides, as a project bonus, two 30 min. duration films with Road show videos were broadcasted within Local time programme on 17 Sept. 2015 (for Rousse) and 21 Sept. 2015 (for Varna).
TV regional discussions were broadcasted live from Varna and Rousse on 16 Nov.2015 and 19 Nov.2015. They represented at a real time how the agenda for Europe and attitudes in society are being modified since the Paris attacks dated 13 Nov.2015. Bulgarians MEPs took part in the discussions. They expressed their opinions on topics of EU policies.

Over 60 videos were produced by the project. Following interactive opportunities for citizens’ participation were created:
Face EP web portal with basic information about Face EP where was also inscluded and games for younger audience/users;
Europarl TV on Face EP portal:
• A special multimedia platform on the official BNT news website which contained also a link to http://bnt.bg/face-ep web banner


For more information - FACE EP website:

Успешен финал за проекта на БНТ "Парламентът на Европа"

19.04.2016


Гледайте шестия епизод от европейската обиколка на БНТ ТАКСИ

27.01.2016


Гледайте петия епизод от европейската обиколка на БНТ ТАКСИ

20.01.2016


Гледайте в сряда и четвъртък - два епизода от европейската обиколка на БНТ ТАКСИ

19.01.2016


Третият епизод на европейското БНТ ТАКСИ днес от 22:30

12.01.2016


Гледайте БНТ ТАКСИ тази вечер от 22:30 ч.

05.01.2016


РЕКЛАМА


По света и у нас, емисия – 20:00, 19 октомври 2019 г. Всички емисии

Анкета


Гласувайте за "Събитие на седмицата":


Вижте още анкети

РЕКЛАМА

Извънредни новини:

Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies).Като продължавате да използвате този сайт, вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас БИСКВИТКИ.

----