Намалява безработицата в Благоевградска област. Около 760 души са назначени през изминалия месец по различни програми и мерки на Бюрата по труда. Сред най-актуалните схеми за заестост е осигуряването на работа за младежи до 29 години. За участие в нея и в момента могат да кандидатстват както работодатели, така и безработни.

Благоевград

Над 1000 младежи от областите Благоевград и Кюстендил са намерили работа за последната година по програми, предлагани от Бюрата по труда.

Станислава Поповска - директор на Регионална дирекция по заетостта - Благоевград: Работодателите, които обявяват работни места, работят в различни сфери на икономиката. Най-много са свободните работни места, които се разкриват в сферата на услугите и търговията, в сферите на шивашката и обувна промишленост.

Илия Ангелов е собственик на сервиз за GSM апарати. Той вече е имал служител, нает по програма за 6 месеца. Смята обаче, че схемите за заетост не са подходящи за всеки бранш и трудно би успял да се възползва от тях отново.

Илия Ангелов: Не мисля, че ще намеря някой подходящ, а и за по-кратък период не ме устройва, то и човека надали ще го устрой. В нашия бранш е нужен човек, който да има специални умения, и най-важното е да има дисциплина да продължава да работи.

За да се отговори на търсенията на работодателите, от Бюрата по труда организират курсове за квалификации и различни обучения. Най-предпочитани са тези по различни езици.