Административният съд в Добрич прекрати производството по първото дело срещу НАП за изтичане на лични данни.

Добрич

Според магистратите, процесът трябва да се води в София, където е подадена жалбата, а не по местоживеенето на ищеца Константин Михайлов от Каварна. Той не се яви в съдебната зала на днешното заседание и не беше и представляван от адвокат. Припомняме, че Михайлов иска обезщетение от приходната агенция, заради притеснение за злоупотреба с личните му данни. Върховният административен съд трябва да се произнесе по казуса.

Силвия Сандева, съдия в Административен съд - Добрич: Срещу НАП е предявен иск за заплащане на сумата от 1000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на нейните служители, състоящо с в неполагането на достатъчно грижи и неполагане на ефективни мерки за защита на сигурността на данните, в резултат на което са разкрити лични данни на ищеца.