За почистване през следващата година Община Варна ще похарчи 27 милиона лева. Това се посочва в проекта на план-сметката за дейност „Чистота” за 2017 г. Предложението е на кмета Иван Портних и предстои да бъде разгледано на заседание на общинския съвет.

Варна

В разходната част най-голямото перо – близо 10 милиона лева, е за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в съоръжения и завод за преработка на твърдите битови отпадъци. От тях 286 000 лева са заложени за събиране и транспортиране на едрогабаритни и битови биоотпадъци. Малко над 9 милиона лева са предвидени за сметосъбиране и сметоизвозване, Близо 8 милиона ще отидат за почистване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване.