Четвърта година продължава ремонтът на спортна зала „Абритус“ в Разград. Една от причините за забавянето е технически проблем. От общината се надяват през следващите месеци ремонтът на залата да приключи.

Русе

Преди осем години пожар заради късо съединение изважда от строя спортната зала окончателно. Докато се намерят средства и фирма изпълнител за ремонта, минават още 4 години. Така през 2014-а започват сроително-монтажните работи по съоръжението с обещанието, че ще приключат за 4 месеца. Още в началото обаче се оказва, че строената през 1987 г. зала е по-зле, отколкото изглежда. Наложило се е допълнително проектиране заради скъсани връзки между панелите и напълно амортизираната ВиК-инсталация. Според общин Разград обаче през последните месеци има сериозен напредък.

д-р Валентин Василев
„Бяхме със заместник-кмета и с част от инженерите да инспектираме дейностите. Да видим докъде са стигнали. Доста са напреднали, в интерес на истината. Надявам се в следващите месеци да имаме някакъв резултат, защото гражданите на Разград имат нужда от функционирането на такъв тип спортна зала."

В бюджета на общината за тази година има заделени средства за спортното съоръжение, но те ще бъдат платени тогава, когато приключи ремонтът. С откриването на залата спортните клубове в Разград ще имат възможност за по-добра подготовка, а и ще могат да бъдат домакини на по-сериозни състезания.