Само след година - 90% от работните места ще изискват дигитални умения. Това каза комисар Мария Габриел на конференцията „Регионалното развитие и факторите за успех на регионите". Целта е до края на 2020 година във всяка област и регион на Европа да има така наречените дигитални хъбове.

Дигитализацията на бизнеса и администрацията става поетапно и в България, като засега у нас има пет дигитални хъба, разположени в големите градове. За да се развие мрежата, и в по- малките населени места по програмата "Цифрова Европа" ще се инвестират 1 милиард и 300 милиона евро.

Мария Габриел, еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество: 227 общини са получили ваучер за предоставяне на безплатен, високоскоростен интернет в продължение на 3 години на обществените места. Това не е всичко, разбира се. Трябва да работим повече за дигитални хъбове. Това е онова едно гише, където гражданите могат да получат достъп до обучение. То може да е 15 дни, то може да е 3 месеца. А малките и средните предприятия, стартъпите, преди да започнат бизнеса и след 3 месеца да установят, че ще фалират, да имат онова едно място, от където ще им се даде информация на каква ниша на пазара се ситуира техният продукт.