Изобщо, не е редно телефонните кабини да се зачеркват с лека ръка от ежедневието ни. Те се завръщат в него с нова мисия.

Работим през телефона. Мнозина го правят. И освен че се препъват по улиците, вторачени в дисплея, търсят място, където могат да се фокусират върху смислен и ефективен разговор. Без протакане. Делово. Или пък искат да си кажат нещо лично. Без другите да прихванат дума или фраза, от която да си съставят погрешно впечатление и да се започне една лавина от одумване...

Въобще днешната динамична комуникация май пак връща на мода телефонните кабини. И не само тези, които са останали изоставени по улиците вследствие на бурното развитие на технологиите. Парадоксално но факт, телефонните кабини навлизат в откритите офис-пространства.

Немалко производители в Европа и отвъд океана вече предлагат бързи решения за усамотяване, провеждане на разговор или просто изолиране в малко, но лишено от външни шумове и звуци пространство. Ето как телефонните кабини придобиват ново значение в ерата на мобилния телефон. Разбира се, те имат слот за зареждане на телефона или компютъра. Разполагат с модерно ЛЕД-осветление, конзола за филтриране на въздуха, аскетична, но удобна седалка и лавица за поставяне на лаптоп, таблет или папка.

Каква тенденция е това ли?

Вероятно обратната на споделения офис. Този е съвсем самостоятелен. Макар и миниатюрен. Но се намира в точното време на точното място. Достъпен е за максимален брой хора, които минават край него и могат да го използват за кратка конкретна комуникация. Или пък, защо не, за кратка почивка и изолиране от стресиращите градски шумове.

Изобщо, не е редно телефонните кабини да се зачеркват с лека ръка от ежедневието ни. Те се завръщат в него с нова мисия. Само че, вместо да предлагат стационарни телефони, те могат да създадат условия за оптимално ползване на мобилни устройства. И да гарантират компактен комфорт на открито, а и на закрито.