По настояване на арендаторите парламентарната комисия по земеделие ще обсъди и внесе в Народното събрание предложение да отпадане изискването за преподписване на договорите.

Русе

По думите на председателя на фермерския съюз „Дунавско зърно” в Русе Иван Караиванов това трябва да се случи до 22 юни. Земеделските производители настояват да се запазят досегашните договори, които са сключени според българското законодателство.

Иван Караиванов, председател на фермерски съюз „Дунавско зърно”: Не изведнъж да се правят някакви промени, които не могат практически да бъдат изпълнени. Хубаво е, че министерството на земеделието, председателят на парламентарната комисия Десислава Танева съумяха да разберат каква вреда ще се нанесе на целия сектор.

Според законовите промени, договорите за аренда и наем трябва да се сключат в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните и удостоверяване на съдържанието.

Иван Караиванов – председател на фермерски съюз „Дунавско зърно”: Ние не сме в състояние да преподпишем договорите. Голяма част от собствениците са в чужбина. Те идват, когато раздаваме рентата или ги пращаме до тях. Практически ще останат повече от 50 % от земята ще остане като бели петна. Или това е желанието на тези, които се занимават с измами и тези, които искат да притежават белите петна.

Зърнопроизводителите ще решат какви ще са по-нататъшните им действия на 21 юни. Дотогава остават в стачна готовност.