В Благоевград общината започва кампания по премахване на стари автомобили. Идеята е да се реши проблемът с паркирането както в централната градска част, така и в кварталите.

Проблемът с паркирането в общината е наистина сериозен не само в централната градска част, но и в кварталите, особено в улиците, които не попадат в обхвата на "Синята зона".

Антон Ковачев, община Благоевград: За да бъде премахнат, на автомобила трябва да е изтекъл прегледа преди две години и да е изоставен от собственика, както и да е с премахната регистрация. На автомобила се залепва стикер с предупреждение в срок до три месеца собственикът да го премести от заетото място доброволно. В противен случай се съставя комисия, която го репатрира до мястото на разкомплектоване.