От Академията от 2 години организират кампания за събиране на книги за деца в неравностойно положение. Студентите се свързаха с нас заради кампанията ни "Да съхраним българския дух" - "Прозорец към родината", която инициира даряването на книги, учебници или помагала за български училища в чужбина.

Максима Боева - студент в НАТФИЗ: Тази година изпращаме подаръците на дом за медико-социални грижи в град Плевен.БНТ също имаха кампания за нашите български ученици извън страната и се сетихме и за тях. Сега вече когато получихме от Вас се събраха голямо количество и ще може не само всяко дете да получи индивидуален подарък, а да имат една стабилна библиотека.
Над 4 тона книги събра кампанията на БНТ "Прозорец към родината"

Над 4 тона книги събра кампанията на БНТ "Прозорец към родината"

Кампанията на БНТ "Прозорец към родината" ще помага на българчетата в чужбина да пазят жив българския език с над 4 тона събрани книги, учебници и пома...