Германската федерална банка (Бундесбанк) предложи да се увеличи възрастта за пенсиониране в страната до 69,3 години. Само гражданите, родени през 2001 г. или по-късно обаче, могат да бъдат засегнати от новите правила.

Бундесбанк предложи това в месечния си доклад за октомври. Банковите експерти отбелязват, че през последните години ситуацията с пенсионното осигуряване остава относително "спокойна".

Причините за това са реформите, провеждани от правителството, пауза в демографските промени и добрата динамика на пазара на труда. "Вноските намаляха, а плащанията бяха разширени.", се казва в документа.

В бъдеще обаче, "демографските промени ще окажат натиск върху пенсиите. Очаква се продължителността на живота да се увеличи и много хора ще бъдат пенсионери през средата на 2020-те. Федералното правителство възнамерява да проведе пенсионна реформа в дългосрочен план.", казват в анализа на банката.

Експертите припомнят, че до началото на 2030-те години (от 2031 г.) възрастта за пенсиониране ще се увеличи до 67 години (хората, които са родени не по-рано от 1964 г., ще започнат да се пенсионират).