Кампанията за избор на главен прокурор преминава през полярни оценки и коментари. До избора остава по-малко от месец. И въпреки, че Иван Гешев е единственият кандидат, ВСС трябва да чуе визията му за управление на прокуратурата в следващите 7 години и да гласува с най-малко 17 гласа "за", за да оглави той Прокуратурата. За избора говорихме в студиото на "Още от деня" с Даниела Машева от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Във ВСС постъпи писмо от председателя на ВКС Лозан Панов, в което той поиска да се разгледа постановените актове на Иван Гешев по същество. Предстои следващата сряда да бъде разгледан докладът на Комисия по атестиране и конкурсите относно притежаваните от кандидата професионални качества. Този доклад е бил приет единодушно от комисията на 16 септември. Предстои внасянето му заедно с доклада на Етичната комисия. На заседанието ще бъде разгледано и искането на Панов за допълнителна информация и искането му за разглеждане на актове по същество, обясни Машева.

Даниела Машева: До тук актуалната атестация за г-н Гешев показва, че той има максимална оценка, поставена за своята работа, която е много добра. Поради това, Комисия по атестиране и конкурсите счита, че към настоящия етап не са на лице основания за преразглеждане на този доклад.

По нейни думи те не могат и нямат право да преразглеждат оценката, така че не може да се разглеждат и актовете на Гешев по същество.

Правилата за избор на нов главен прокурор предизвикаха полемика. Обществото попита защо само прокурорската колегия има право да предлага кандидат за главен прокурор.

Даниела Машева: С измененията, които бяха направени през 2016 година в Конституцията и в Закона за съдебната власт това е единствено само в правомощията на прокурорската колегия.

Тя е на мнение, че процедурата по назначение на нов главен прокурор е прозрачна. Тя отрече да има кадруване на тъмно.