Справедливи ли ще бъдат новите данъци за шофьорите в София и трябва ли замърсителят да плаща повече - в "Денят започва с Георги Любенов" дискутират Георги Георгиев от ГЕРБ и Калоян Паргов от БСП.

София

Според Георги Георгиев основната тема е за здравето на хората и чистотата на въздуха в София и данъчната мярка, която се предлага, е една от многото мерки предприети в тази връзка за подобряване на качеството на въздуха в столицата.

Георги Георгиев, ГЕРБ: Увеличенията съвсем не са толкова драстични, дори бяхме критикувани, че за някои автомобили са символични - между 4 и 7 лв., до 30 или 40 лв. Доколкото се касае до концепцията "Замърсителят плаща повече", идеята тук е следната: автомобилите, които са до 100 конски сили, за тях данъкът по отношение на мощността няма да се променя. Увеличението касае мощните автомобили - тези с над 100 конски сили, от една страна, и от друга, тъй като законът има три критерия, по които определя данъчната тежест, а именно: възрастта на автомобилите, която не подлежи на регулиране от Общинския съвет, на второ място е мощността на автомобилите и третият, най-важният е екологията, тъй като имаме автомобили, които са без екологичен стандарт, за тях се предвижда максимално увеличение, касаещо се до 2 десети след десетичната запетая.

Според Калоян Паргов данъци не се вдигат по този начин.

Калоян Паргов, БСП: Ако искаме да стимулираме хората да карат по-екологични автомобили, говорим за такива след 2010 година, ние като институцията Столична община можем заедно с банковите институции да търсим стимули за кредитни линии, които да са при преференциални условия, да стимулират хората да си купуват нови автомобили. Преди десетина и повече години българинът взимаше кредит за какво ли не - за ютия взимаше кредит, за почивка също, тоест, българинът е склонен да потребява, стига да му дадем перспектива и да му дадем подходящи условия.

Георги Георгиев допълни, че целта не е да се увеличи данъкът, че хората да не могат да притежават автомобили и че тези пари ще се върнат при гражданите като по-качествен и повече градски транспорт.

Според Паргов 68% от автомобилите ще бъдат засегнати от тази данъчна мярка. Той каза още, че данъци не трябва да се вдигат без обществен дебат.


Вижте още от разговора във видеото.