Народните представители ще разгледат бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Новият бюджет на Здравната каса предвижда с 500 млн. лева повече за здравеопазване през 2020 година.

За болнична помощ са заложени 2 800 000 000 лв, за лекарства - 1 200 000 000 лв, а за дентална помощ са отделени под 200 000 лв. Бюджетът на Държавното обществено осигуряване предвижда от 1 януари 2020 година минималната работна заплата да стане 610 лева.

Заложено е още увеличение с 10% на средствата за заплати на заетите в бюджетния сектор. Минималната пенсия става 250 лева от 1-ви юли.