Изминалата седмица беше особено напрегната за Европа. Освен рекордно високите температури, се повиши и градуса на напрежението в Брюксел с рекордно дълги преговори за управляващите постове в европейските институции. През какво се премина и докъде се стигна? Един разказ с неочакван край от Теодора Гатева.