Близо 7 хиляди служители на центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения в болниците започват обучение за по-адекватни реакции при спешни състояния.

Проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" .

Общият бюджет е 7 млн. лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ.

25 нови линейки влизат в автопарка на Спешна помощ

25 нови линейки влизат в автопарка на Спешна помощ

Продължава подмяната на автопарка в центровете за спешна помощ в страната. Здравният министър връчи ключовете на 25 нови линейки на директорите на спе...