Около 35% от аптеките у нас не са свързани със системата за верификация на лекарствата. Гратисният период изтече на 9-ти август. Европейската директива предвижда санкции за неспазване на изискането. Те трябва да бъдат определени в законодателството на всяка държава членка. У нас засега санкции няма.

Около 2300 аптеки са свързани със системата за верификация на лекарствата. Около 1300 още не са изпълнили изискването.

Магистър-фармацевт Антон Вълев - председател на Националната аптечна камара: Ние искаме да обсъдим по какъв начин ще стане въвеждането кой ще заплати за въвеждането на тази система и колко ще се заплаща на всички фармацевти за извършването на този квалифициран труд.

В Добричко повечето аптеки са оборудвани, но не работят със системата, защото ги бавела.

Лалка Стойчева - председател на Регионалната фармацевтична колегия - Добрич: Много ни бави. А със Здравна каса, бавенето е неописуемо. Там просто клиентите си тръгват и не искат да чакат.

Причина забавянето според аптекарите е, че част от производителите не са въвели всички данни в системата.

Николай Костов - председател на Асоциацията на собствениците на аптеки: Това създава непрекъснато грешни сигнали в системата, че уж е фалшиво, а то всъщност не са вкарани данните.

От Българската организация за верификация на лекарствата отказаха коментар, защото ръководството е в отпуск. От здравното министерство съобщиха, че готвят законодателни промени, които да регламентират санкции за аптеките, които не са свързани със системата за верификация.

Докато те влязат в сила, Агенцията по лекарствата ще издава предписания на нарушителите.

2300 аптеки вече са свързани към системата за верификация

2300 аптеки вече са свързани към системата за верификация

2300 аптеки са свързани вече към системата за верификация, чрез която се извършва цялостна проверка на всички лекарствени продукти с нанесен индивидуа...