Екоинспекцията в Стара Загора издаде две предписания на ТЕЦ "Брикел" - до 25 септември да се отстранят съхраняваните неразрешени горива на площадката на топлоцентралата, а до 30 октомври да бъде почистена и биомасата. Днес жители на Гълъбово се срещнаха с общинското ръководство и с изпълнителния директор на "Брикел", за да обсъдят проблемите, свързани със замърсения въздух в града.

Хората в Гълъбово поискаха топлоцентралата да инвестира в съоръжения, които да осигурят по-чист въздух в района.

От ръководството на "Брикел" заявиха, че предприемат мерки за подобряване качеството на въздуха. Признаха, че са получили разрешение от екоинспекцията в Стара Загора за експериментално изгаряне на 500 000 тона неопасни отпадъци заедно с въглища за 6 месеца.

Янилин Павлов - изп. директор на ТЕЦ "Брикел": Стартирахме на 28 юли експеримента и на 21 го спряхме по наше искане. При проверката от РИОСВ, която беше се установи, че "Брикел" си спазва в момента това, което е поискал и е спрял да гори РДФ - намери само биомаса-слама.

Ако сроковете, предписани от екоинспекцията за отстраняване на съхраняваните горива, не бъдат спазени - социалните заведения в Гълъбово може да останат без парно, което е собственост на "Брикел".

Николай Тонев - кмет на Гълъбово: До една седмица почваме основен ремонт на всички улици в центъра, спечелихме една от програмите. Не ми се мисли, ако трябва пак да се копае наново или пък да се изграждат нови отоплителни системи - в болницата, училища, детски градини.

От "Брикел" увериха, че ще отстранят нередностите в срок и предложиха да бъде сформиран инициативен комитет, с който да се обсъждат мерките за подобряване качеството на въздуха.