Европейската комисия предлага законодателни мерки за затваряне на "вратичките", които водят до широкомащабни измами с ДДС.

В бъдеще държавите членки ще могат да извършват съвместни данъчни проверки, ще работят по-активно с Европол, с новосъздадената Европейска прокуратурата и със службата за борба с измамите ОЛАФ. Данъчните и митническите органи в отделните страни ще обменят повече информация за стоките, влизащи в ЕС от трети държави. Настоящата система на ДДС в Европа е от 1993 година и според Еврокомисията създава възможности за измами.

Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз: "Нашата цел е следната - да се погрижим тези 50 милиарда евро, които годишното губим от измами с ДДС да отиват в бюджетите на държавите членки. Сега част от тези пари се използват като източник на финансиране на организираната престъпност и терористични организации".