Комисията призовава България да приеме закони във връзка с отпадъците от миннодобивните индустрии. Има европейска директива по въпроса, която ганартира, че тази индустрия няма да има неблагоприятните последици върху околната среда.

През март 2006 г. държавите членки се споразумяха да гарантират преразглеждане и актуализиране на всеки 3 години на информацията за мерките за безопасност и на действията, изискващи се в случай на авария във връзка с отпадъците от миннодобивните индустрии.

Българското законодателство понастоящем не отговаря на тези разпоредби.

Тъй като от април 2017 г. насам Комисията няма никаква вест от България, изпраща днес мотивирано становище. Ако България не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.