Във Варна младежите с увреждания все по-трудно намират работа, въпреки действащите европейски програми за заетост. Какви са причините?

Варна

„Развитие на човешките ресурси" е една от европейските програми, която помага на хората с увреждания в търсенето на работа.

Божидар Михайлов, директор на Агенцията по заетостта във Варна: По схема „Обучение и заетост" към момента за Варна само работят 88 души. Младежите са по-малко. Там само с 4 успяхме да сключим договори.

Един от недостатъците на програмата е, че не наема младежи с увреждания, докато са студенти. Освен това, процедурите за работодателите са административно утежнени и има повече наказателни клаузи отколкото поощрения. Няма и разнообразие на работните места.

Пламена Янкова: Хората с увреждания не искат само да работят на компютър да кажем. Имат и други възможности, и други умения, а само се предлага един аспект, един тип работа и това също ограничава интереса на хората с увреждания.

Хората с увреждания настояват да се въведе посредничеството между отделните групи в програмата.

Веселина Стоилова: Младежите по-скоро не са подготвени, според мен, за работните места, които работодателите разкриват. А така става, защото работодателите не са ориентирани какво точно може да прави един човек с увреждане.

Всяка държава сама избира кой да поеме функцията на медиатор между хората с увреждания и работодателите. Това може да са неправителствените организации или да се обособи звено в Агенцията по заетостта.