Европейският парламент обявява извънредна ситуация в областта на климата и околната среда в Европа и по света.

В одобрена днес резолюция се настоява всички законодателни и бюджетни предложения на Евроепйската комисия да бъдат съобразени с целта за ограничаване на глобалното затопляне под градус и половина.

Парламентът призова ЕС намали емисиите с 55% до 2030 г. и да стане климатично неутрален до 2050 г.

Отправени са призиви към всички страни от ЕС: Да включат емисиите от международния морски и въздушен транспорт в своите планове за национален принос.

Поне да удвоят своя внос към Зеления фонд за климата и да спрат поетапно директните и индиректните субсидии за изкопаеми горива до 2020 г.