Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето.

Трябва ли да има по-строги мерки при употребата на наргиле?Вносителите, начело с Валери Симеонов, предлагат пушенето на наргиле в закрити пространства да бъде забранено. В мотивите се посочва, че пушенето на "водни лули" води до сериозни здравословни проблеми.

С поправка в Закона за закрила на детето се предлага и забрана за продаването и използването на наргилета от деца. По данни на Световната здравна организация България е на 5-о място от 42 държави по процент деца на възраст между 11 и 14 години, които употребяват "водна лула" поне веднъж седмично.