Представители на IT-бизнеса стават учители в 51 български училища от тази учебна година. Учители пък ще ходят на обучения в IT-фирми. Днес за първи път учителите и IT-специалистите се срещнаха по време на Информационния ден на националната програма "IT бизнесът преподава".

Днес заедно, на една маса, седнаха учители и ИТ-специалисти. Обмениха първоначалните си идеи как ИТ-бизнесът да преподава в училище.

Инж. Наташа Ивайлова, преподавател на "Информатика" ПМГ, Враца: Имаме ученици, които са с доста интереси в областта на ИТ-технологиите и все пак имаме такава нужда от външни лектори, които да помогнат на учителите и да запознаят нашите ученици с новите технологии.

Йонко Терзиев, представител на IT-фирма: В крайна сметка от учениците очакваме да станат бъдещи колеги в нашия бранш. Можем да помогнем в областта на семинарни лекции в киберсигурността, в 3D решения, в разработка на софтуер.

Очаква се Националната програма на просветното министерство" ИТ-бизнесът преподава" да започне в началото на тази учебна година в 51 училища. Техният брой ще нараства, като това може да са не само професионални гимназии, а и профилирани и частни училища. ИТ-фирмите с преподаватели пък засега са 23.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Бях приятно изненадан от срещите с ИТ-бизнеса, когато чух, че много от тях искат да преподават в училище, въпреки че това са хора, които получават многохилядни заплати. Това ще бъде и полезно и ще даде допълнителни знания и умения на учениците.

Програмата има още един модул - учители по информационни технологии ще могат да се обучават в ИТ - фирми. Те ще получават примери от реалната ИТ - практика.

Инж. Наташа Ивайлова, преподавател на "Информатика" ПМГ, Враца: Разбира се, че ще отидем, ние даже он-лайн си записваме курсове, учим.

Парите, отпуснати по Националната програма, за да се осъществи проекта, са 1 млн. лева.