Днес във Варна пристигат 13 палета с бюлетините за предстоящите парламентарни избори.

Те са 451 хиляди и ще бъдат разпределени в избирателни секции в областта. Вече е създадена организация в общините, които ще ги получат на място след пристигането им. Осигурено е и техническото оборудване на секционните комисии, които на територията на областта са 637.

Вече са доставени и две нови копирни машини за община Ветрино, останалите общини имат достатъчно изправна техника. Четири подвижни избирателни секции ще бъдат открити в трети Варненски избирателен район. За да се открие мобилна секция е необходимо поне 10 избиратели с увреждания да са подали заявления.