Над 100 произведения на 27 творци от 17 държави представиха изкуството на страните от Централна, Източна Европа и Китай. Te са подредени в експозицията на съвременното изкуство "16 + 1" . Домакин е Китайският културен център в София, а посланието - мир, независмост, единство.

Тук разстоянията, границите, различията нямат значение - изкуството ги преодолява. Светът е шарен и многолик, и такъв трябва да си остане - сякаш това ни казват творците. С изкуството си те призовават към уважение към различията.

Изложбата представя богатство на изразните средства. Тук са подредени творби на маслената живопис, туш и вода, графики, акварели, фотографии, керамика, скулптури.

Ту Сюе Сон - директор на Китайски културен център в София: Това, което искаме да кажем чрез изложбата е, че и в различните форми на изкуството откриваме еднаквост. Тя образува една цялост. Зад експозицията стои идеята за 16 + 1 и така казвам, че няма малки и големи държави - отношенията между тях трябва да бъдат базирани на една равноправност, сътрудничество и толерантност.

Бай Мин - декан на департамента по керамика към училището за изкуства към университета ,"Син Хуа": Всички автори представят своето разбиране за съвременното изкуство, пречупено през традициите на своята държава.

Сътрудничество, партньорство и обмен - това са ключовите думи, които все повече свързват Изтока и Запада.