Изложба с ръкописи и ценни издания беше открита тази вечер в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий".

Кирилски и глаголически паметници от XIV век, "Рибният буквар" на Петър Берон и "Неделник" на Софроний Врачански са част от колекцията, съхранила книжовното богатство на България.

Във витрините се откроява и Четириевангелието - една от най-важните книги на Християнството, която е и сред най-преписваните и богато украсявани. Поводът за изложбата е Годишната конференция на директорите на националните библиотеки в Югоизточна Европа.