Изтича крайният срок , в който избирателите с различен постоянен и настоящ адрес, могат да поискат да бъдат вписани по настоящ адрес за евроизборите на 26 май.

Приключва и създаването на подвижни избирателни секции. Такива се разкриват, ако има подадени не по-малко от 10 заявления от хора с увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборните помещения.

Заявленията се подават до кмета. Ако има образувана подвижна избирателна кутия и е назначена Секционна избирателна комисия, избирател с трайни увреждания, който не е подал заявление в срок, може да го направи до 20 май.