Иван Стамболов - Сула е един от най-известните публицисти в България и автор на редица книги. До 1994 г. той е сценарист и продуцент в Националната телевизия, Националното радио и Дарик Радио. През 1994 г. основава собствена компания, която успешно управлява и до днес. През последните години поддържа собствени публицистични рубрики в печатни и интернет издания. Автор е на няколко книги и на един от най-популярните български блогове Sulla.bg, носител на големите награди на Българската WEB асоциация и Фондация „БГ Сайт”. Член е на Обществения съвет на Българска Национална телевизия.

С Иван Стамболов разговаря омбудсманът на БНТ Иван Такев

Според Иван Стамболов Сула по-същественият момент от финансирането на една обществена телевизия е съдържателният. Мисията и целите на обществената телевизия трябва ясно да са разписани в нейната визитка и да се следват неотклонно. Той посочи двата подхода към вкусовете на аудиторията на търговските и обществените медии.

Търговските медии повече задоволяват масовия вкус на аудиторията, докато обществените са призвани да ги формират и възпитават. Иван Стамболов направи уговорката, че е абсурдно да се залита до крайност в едната или другата посока, защото ако няма някаква, макар и малка комерсиална и забавна част в програмите на обществената телевизия, то тогава няма кой да я гледа и много ценни, нравствени послания, които тя отправя ще останат нечути и невидяни.

Обществената телевизия, според него, е котвата на истината и когато се разгори голям обществен дебат по определен въпрос, в крайна сметка, тя става арбитър в него.

Една добре функционираща телевизия, продължава Иван Стамболов, трябва да бъде добре финансирана, за да бъде конкурентоспособна. А, за да бъде добре финансирана, трябва да бъде добре организирана.

И тук, според него, е изкуството и философията на професионалистите да намерят точния баланс между организация и финансиране. Като удачен модел, според него, се очертава идеята за твърд процент от БВП. По отношение на ролята и функцията на Обществения съвет, чийто член е в момента, Стамболов апелира да не се смесват функциите му с тези на Управителния и Програмния съвети.