Омбудсманът на БНТ Иван Такев в поредица от интервюта с изявени медийни експерти ще търси отговори на въпроса каква обществена телевизия искаме и каква е разликата между обществена и държавна телевизия.

Целта на тази поредица от интервюта е да събудим дебата за обществените медии в България, който надяваме се, да завърши с изработването на един нов Закон за радиото и телевизията, отговарящ на съвременните обществени технологични реалности.

Първи събеседник на Иван Такев е проф. Иво Драганов.

За необходимостта от дебата, за ролята и мястото на обществените телевизии, за модела на тяхното финансиране и функциониране - вижте в първата част на интервюто с проф. Иво Драганов.

Проф. д-р Иво Драганов е дългогодишен преподавател в НБУ и НАТФИЗ. През 1992 г. въвежда продуцентската система във филмопроизводството на БНТ, програмен директор е на "Канал 1" от 1993 г. до 1995 г., директор е на телевизия "Европа" (2002 г.), генерален мениджър на телевизия ВВТ (2009 г.). Има специализации в Би Би Си Англия, Франция и САЩ. Медиен експерт с дългогодишен опит в областта на телевизията, киното и филмовата индустрия и масмедиите като цяло. Автор на книгите "Особености на телевизионния мениджмънт" и "Четвъртата възможност – университетска телевизия". Бил е член на Националния съвет по кино и НСРТ. Той е първият представител на БНТ в Програмния съвет на EBU.


Провеждането на един такъв дебат, с участието на широк кръг медийни експерти и граждани, според проф. Иво Драганов е задължителен по две причини.

Първо, защото БНТ е пресечна точка на перманентния конфликт между интересите на държавата и интересите на обществото.

"Смятам, че един дебат за обществената мисия на БНТ и БНР е много навременен и дори закъснял. Приветствам такъв дебат, защото БНТ се опитва да оглави един процес, да го насочва и да взима активно участие в него, а не да стои пасивно и да очаква присъди отвън", подчерта Иво Драганов,

Първото нещо, което трябва да направи ръководството на БНТ, смята проф. Драганов, е да напишат в десет изречения мисията на БНТ. И отдолу да запишат ценностите и стандартите на БНТ, за да може обществото да я припознае, от една страна, и политиците да се съобразяват с тези ценности и стандарти. Много политици, не само в България, но и в страни като Унгария и Чехия, възприемат телевизията като държавна и това се дължи на модела на финансиране.

Проф. Драганов се съгласи с тезата на Иван Такев, че липсата на написани вътрешно нормативни стандарти, изправят обществените медии пред циклични кризи.

В разговора бяха обсъдени моделите на финансиране на обществените медии в Европа и България, продължителността на мандатите на ръководството на БНТ и колко е необходимият разумен бюджет на обществената телевизия, за да може тя да отговори на очакванията на зрителите.

Във втората част на интервюто на Иван Такев с проф. Иво Драганов става дума за това дали трябва в обществената телевизия да има реклама, как зрителите оценяват качеството и стандарта на новините и публицистиката на БНТ и дали Общественият съвет на БНТ трябва да има по- голяма институционална тежест при определяне на дългосрочната визия и приоритетите на обществената телевизия.

*В интервюто са използвани резултатите от допитване на сп. "Консерваторъ"

„Консерваторъ“ проведе онлайн анкета на тема Каква обществена телевизия искат българите?

Резултатите от анкетата можете да видите ТУК