За първи път в историята на образованието ни, тази учебна година ученици завършват десети клас в Обединени училища. Като институция тези училища бяха създадени през 2016-а от новия Закон за училищното образование. През юли тези десетокласници трябва да намерят място в нова профилирана или професионална гимназия.

73 са Обединените училища, които обучават само до 10-и клас. В половината от тях тази година ще завършат десетокласници. Едно от тези училища е софийското 59-о в Орландовци. Тук повечето ученици са от уязвими социални групи. Осъзнавайки, че трудно могат да задържат децата до 12 клас, тук преди няколко години се преобразували от средно в обединено училище.

Мариана Божкова, директор на 59-то Обединено училище "Васил Левски": За да можем да задържим децата в района, за да могат поне да получат първи етап на средно образование и да започнат работа. А тези, които желаят да продължат, да продължат по техен избор в средни училища.

625 са десетокласниците от Обединените училища в цялата страна в момента, за съжаление доста от тях изобщо не желаят да продължат образованието си нагоре.

Тук има една паралелка десети клас, само с 11 ученици. От тях четирима ще спрат да учат. Петима от десетокласниците в това училище са решили да продължат в паралелка с хуманитарен профил, а двама - в професионална гимназия. Те ще могат да кандидатстват за свободните места, останали в различни училища. За столицата, например, места има в 125-о училище. Ще бъде обявен и допълнителен план-прием за 18 паралелки в цялата страна. В столицата ще бъде сформирана паралелка в гимназията по облекло. Ще има и класиране.

Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката: Балът на учениците от Обединените училища ще се формира от резултатите им от Националното външно оценяване по български и по математика и по два предмета по избор, като оценките им от удостоверението за първи гимназиален етап ще бъдат в точки, преобразувани съгласно скалата, но тези два предмета се избират от приемащото училище.

Документи за класирането ще се подават в началото на юли. От министерството съветват десетокласниците да продължат образованието си, защото с удостоверението за завършен Първи етап могат да работят само нискоквалифицирана работа и не могат да учат във висше училище.