Двама известни български учители ще бъдат отличени днес в Пловдив като съвременни будители с изключителен принос към родното образованието. Това са дългогодишният преподавател от ПМГ "Никола Обрешков" в Казанлък Теодосий Теодосиев и Радка Атанасова, учител по български език в Професионалната гимназия по архитектура, строителство геодезия. За да привлече интереса на учениците към образованието, тя въвежда нов метод и преподава във виртуална класна стая. Инициативата е на фондацията "България XXI век". Със съвременните будители ни среща нашият репортер Нели Ангелова.

Пловдив