Единствена по рода си "къпаница" за Ивановден пресъздадоха и тази година десетки жители на павликенското село Карайсен. Обичаят се нарича още "Иванови влечуги" и е характерен за местния бит и фолклор.

Павликени

Празникът се свързва с любовта, здравето и берекета през новата година. По традиция от рано сутринта край Срещната чешма в центъра на селото се събират първо възрастните хора, а всички млади момичета и ергени влачат към чешмата младоженците, които са сключили брак през изминалата година.

Те се поливат със студена вода за здраве, а след това задължително лице и ръце измиват и момите и ергените. Вярва се, че така ще прогледнат и ще открият любовта на живота си. Празникът продължава през целия ден с традиционното Иваново хоро и наричания за здраве.