В деня на Отворени врати във Върховния касационен съд, съдия номер 1 отбеляза, че доверието в съдебната система минава през образованието.

Пред ученици от столично училище Лозан Панов заяви, че е нужна по-висока правна култура в обществото ни. Според върховните съдии хората ще разберат по-добре правата и задълженията си, ако в училище се изучават основни принципи на правото.

Председателят на ВКС отбеляза, че е нужно заедно с образователното министерство да се разработи учебна програма, която да обучава младите хора и да създава основни юридически познания.

Лозан Панов, председател на ВКС: Да, дошло е това време, защото и Ваш ангажимент е и наш като магистрати да се опитаме да повдигнем правната култура. Защото така всеки може да се изживява като магистрат, всеки може да отсъжда лесно, както и вие видяхте и мисля, че младите посетители на Съдебната палата се увериха - правораздавателният процес е нещо много по-сложно от това, което се представя.