Председателят на македонския парламент Талат Джафери е свикал заседание в 11 ч местно време. Депутатите трябва да гласуват предложението на правителството за пристъпване към поправки в Конституцията. Те са от ключово значение за името на Македония и за бъдещата интеграция на страната.

Според правилника на парламента в Скопие процедурата за внасяне на поправки в конституцията се състои от три фази. При първата парламентът трябва с мнозинство от две трети, или най-малко 80 гласа, да реши да пристъпи към поправки в конституцията, което се очаква да бъде гласувано днес.

Във втората фаза трябва да се подготвят и утвърдят проектоизмененията и за това е нужно обикновено мнозинство, или 61 гласа. Третата и последна фаза са дебатите и гласуването на поправките, за което е необходимо мнозинство от две трети.

Ако се спазят всички срокове, цялата процедура за внасяне на изменения в конституцията ще продължи около 3,5 месеца.

Правителството предложи четири поправки, съгласно споразумението с Гърция за преименуване на страната в Република Северна Македония. Внасянето на поправки в конституцията е условие за ратифициране на споразумението в гръцкия парламент.

Македония преди гласуването на конституционните промени: Сега или никога

Македония преди гласуването на конституционните промени: Сега или никога

Броени дни остават до гласуването на конституционните промени в македонския Парламент за промяна на името и Договора с Гърция. Според експерти на конф...