Възможности за сътрудничество в областта на иновациите, обсъждат представители от Западните Балкани. Срещата е организирана от Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия и на нея присъства и еврокомисар Мария Габриел.

Тя посочи, че сътрудничеството в иновациите между страните от Западните Балкани по програмата Хоризонт 2020 дава положителен резултат, участието в проекти е нараснало над 50%. Само за четири години те са получили от 10 млн. евро през 2014 г. до 30 млн. през 2018 г.

По програмата има и средства, които да подкрепят младежите да остават на работа по родните си места и така да се ограничи изтичането на мозъци.

Мария Габриел - еврокомисар: Ще има два механизма за финансиране. Един, така наречения "Изследвач" от идеята до продукта и всички тук знаем колко е трудно за малките и средни предприятия да успеят в тази фаза. И вторият - "Акселератор". Схемата "Акселератор" ще позволи от продукта, от прототипа, да се заяви ниша на пазара и да се създава пазар на бъдещето, което тук досега също отчитаме като слабост, че Европа се справя много добре със създаването на прототипи, много добри сме в научните изследвания, но е време да ги превърнем в иновации.