Българският еврокомисар Мария Габриел съобщи в Хасково, че като комисар по образованието в новата Европейска комисия вече изцяло ще отговаря за плана за действие за цифровото образование. Затова тя ще направи така, че новите технологии да бъдат част от образованието, за да го направят по-интерактивно и по-забавно за учениците. Еврокомисарят съобщи още, че в рамките на програмата „Еразъм“ ще иска да създаде “Зелен” Еразъм", обърнат не само към студентите, но и към учениците и към учителите.

Мария Габриел, еврокомисар: В рамките на новата програма "Еразъм" специално внимание ще обърнем на учителите, и за тях мобилност, и за тях възможност да бъдат с класовете, докато осъществяват такъв тип нов опит. Разбира се, ще разчитаме на тях, защото за първи път искаме да създадем европейска учителска академия, където учителите да разработват модули с новите технологии, които да бъдат внедрени в училище.