Страната е заложила тецовете да продължат да работят поне до 2030 г. въпреки завишените екологични изисквания.

България планира да запази работата на въглищните централи, защото те са базисни за страната. Това съобщи по време на дискусия зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков. По думите му, запазването на ролята на местните въглища са заложени в Интегрирания национален план на страната за енергетика и климат до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.

В момента България иска отсрочка от Европейската комисия на въвеждането на по-високи критерии за екологичност на въглищните си централи в маришкия басейн. Там работят както частните американски тецове - AES Гълъбово и Контур Глобал Марица изток 3, така и държавната "Марица изток 2". Според изчисленията на международни консултанти, изпълняването на новите критерии е икономически необосновано за България и ако те не могат да бъдат отсрочени, централите ще бъдат затворени.

Целта на българския план за енергетиката е да бъдат постигнати общоевропейските цели, а именно 32% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия, 32,5% подобрение на енергийната ефективност и минимум 15% междусистемна свързаност. В момента България продължава да влага, включително европейски средства за развитието на енергийната си инфраструктура и свързване със съседните държави.