Министерство на културата: Копривщица е резерват, който трябва да бъде съхранен

Копривщица е архитектурно-исторически резерват, който трябва да бъде съхранен, заявяват от Министерството на културата (МК) във връзка с постъпилите въпроси на медии и нарастващото обществено безпокойство по темата.

от БТА
преди 3 години
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Министерство на културата: Копривщица е резерват, който трябва да бъде съхранен

Според Закона за културното наследство (ЗКН) "заварените обявени по досегашния ред недвижими паметници на културата запазват своя статут и категория като културни ценности по смисъла на този закон". В този смисъл градът в своите регулационни граници запазва статута си на архитектурно-исторически резерват, се посочва в съобщението от пресцентъра на МК.

Припомня се, че през 2008 г. е определена и охранителна зона на резервата, за което е уведомен кметът на община Копривщица, която, съгласно ЗКН, също запазва своя статут на декларирана охранителна зона на недвижимата културна ценност "архитектурно-исторически резерват Копривщица".

Над 400 са недвижимите културни ценности на територията на града, като 15 са с национално значение, между които емблематични исторически сгради-музеи - "Лютова къща", "Ослекова къща", къща-музей "Тодор Каблешков", родните къщи на Георги Бенковски, Димчо Дебелянов, Любен Каравелов.

Промяна или актуализация на статута на недвижимата културна ценност е възможна само по реда на ЗКН и на наредбата към него от 2012 г., а не с решение на общинския съвет. Тази дейност се извършва въз основа на актуализирана заключителна оценка на всички компоненти на територията, носители на културна стойност.

;

Процедурата за промяна на статута на групови недвижими културни ценности от национално значение, какъвто е град Копривщица, може да започне по мотивирано искане на кмета на общината. Такова искане не е постъпило в МК. Ако бъде получено, министърът на културата назначава междуведомствена комисия с участие на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), областната и общинската администрация, заинтересовани министерства и други ведомства и организации.

Комисията отразява в протокол своите предложения, които се внасят от директора на НИНКН за обсъждане от Специализирания експертен съвет към министъра на културата. Въз основа на становището на съвета министърът на културата издава заповед за актуализиране на статута, в съответствие с разпоредбите на ЗКН и при постановяване на изрични изисквания за опазване на изключителната стойност за културата и историята на страната ни на Копривщица.

Общият устройствен план на община Копривщица (предварителен проект) е съгласуван от МК през април 2016 г. с изключение на частта, "включваща териториите със смесено предназначение на земеделските земи в източния склон от Охранителната зона на Историческото селище". Поставени са условия към Окончателния проект на Общ устройствен план, който също подлежи на съгласуване по реда на ЗКН, се посочва в съобщението.

МК отново подчертава необходимостта от опазване на културното наследство на Копривщица и изразява убеденост, че общината и общинският съвет няма да станат инициатори на необратима загуба на забележителни образци на българската възрожденска архитектура, на историческата градоустройствена структура на селището, както и на заобикалящата го природа.

Топ 24
Най-четени