Започна изграждането на канализационна мрежа във варненската местност „Ален мак“. В проекта ще бъдат инвестирани над 3 милиона лева европейски средства. Изграждането на канализацията е част от разширението на пречиствателната станция на Златни пясъци. Очаква се полагането на тръбите да приключи до лятото на 2018 година.

Златни Пясъци, Варна

Проектът предвижда в местността „Ален мак“ да бъде изградена канализация с дължина около 5 километра. В момента 80 процента от имотите там са на септични ями, което е една от причините за активизирането на свлачищата в района.

Иван Портних – кмет на Варна
”Изграждането на канализационната мрежа е важно не само, защото е проблем за живущите там, но и защото това е една мярка срещу свлачищните процеси.“
Пейчо Пейчев – заместник-кмет на Варна
„Селищно образование „Ален мак“ има само около 20 процента ВиК инфраструктура. Всичко останало са шахти. Ще бъдат изградени 4 битови канализационни клона. Това ще даде възможност да бъде обхванат целият район.“

Целият проект за разширението и модернизацията на пречиствателна станция "Златни пясъци" се финансира по оперативната програма "Околна среда" и в него ще бъдат инвестирани над 37 милиона лева. След реконструкцията капацитетът на съоръжението ще бъде увеличен 4 пъти и то вече ще обслужва близо 70 хиляди души. Цялостният ремонт на пречиствателната станция ще приключи до лятото на 2019-а година.