Учебните програми по математика отново ще бъдат прегледани през следващите месеци.Това съобщи просветният министър Красимир Вълчев. Поводът- лошите резултати на учениците на външното оценяване в 7 и матурите в 12 клас. Създаден е екип, който ще предложи варианти как да се избегне "препускането" по материала. Ще се започне с програмите от 5 до 7 клас. Всичко това се случва едва три години след влизането им в сила. Какъв е проблемът с обучението по математика, разказва Елиана Димитрова.

Да погледнем статистиката от Националното външно оценяване в 7 клас. Първият випуск, по новите програми има средно 28 точки по математика от възможни 65 на първия модул на теста. Вторият - 30 точки от 65. Тази година, при обединени първи и втори модул, резултатът, който разбуни духовете, е едва 33 точки от 100. Или среден три. Резултатите по български винаги са по-високи, тази година точките бяха 53 от 100.Това обаче, което притеснява най-силно министерството е катастрофалното падане на успеха по математика между четвърти и седми клас. Учениците, родени през 2005 година, в 4 клас имат средно 67 точки и същите те в 7 - едва 33. Защо?

Юлия Душкова, учител по математика, 125-то СУ: За съжаление учебните програми са доста натоварени в този период на обучение, но за съжаление часовете по математика са твърде малко, в учебната програми има преса от съдържание, която не успяваме да покрием с учениците.

Юлия Душкова е дългогодишен учител, в основата на проблема вижда малкото часове за упражнения, въпреки многократно повтаряното обещание от експертите, че в новите програми съдържанието ще бъде облекчено и ще има повече време за затвърждаване на материала. И още.

Елиана Димитрова: За да раздели гимназиалното образование на два етапа, просветното министерство свали учебен материал по математика от 11 и 12 клас в по-долните класове. Резултатът - сложно и пресирано съдържание.

Например в 8 клас се появи материал от Комбинаториката - комбинации, вариации и пермутации - от 12 клас.

Юлия Душкова, учител по математика, 125-то СУ: Определено ми прави впечатление, че на децата им е трудно, затрудняват се с този материал. Те изпускат една доста голяма основа и им се хвърля набързо една информация, която се очаква от тях да усвоят, а те не успяват да го направят, защото просто не са подготвени за това.

Има обаче и друга гледна точка - според преподаватели от Факултета по математика и информатика съдържанието на програмите по математика не е трудно, напротив, България изоставала от страни като Румъния, Македония, Сърбия. Големият проблем бил не между 5 и 7 клас, а между 1 и 4.

проф. Иван Томов, катедра " Обучение по математика " - ФМИ, СУ: Нашите ученици в началното училище нямат достатъчна подготовка по математика, макар да е успешна от гледна точка на резултати. Изоставаме с работа с числа, с работа с фигури. Пети, седми клас, където възникват първите проблеми целта не е даже да наваксваме, ние вече сме изостанали доста.

От Министерството не пожелаха да изразят позиция по програмите, защото прегледът им тепърва започвал.