Може ли отпадъчната вода да се пречиства само с екологични биотехнологии и как да накараме бактериите да променят хранителните си навици или да консумират замърсители? Отговори на тези въпроси търсят младите учени от Центъра по чисти технологии за околна среда. За усилията си те са финансирани от Европейските инвестиционни фондове и от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".

Вижте повече във видеото.