Националната агенция за приходите /НАП/ започва проверки на дружества, които търгуват криптовалути, съобщават от НАП.

Целта е да се установи дали фирмите и техните клиенти спазват данъчното и осигурително законодателство. Според НАП, тъй като транзакциите, свързани с търговия са виртуални валути, са анонимни, има риск от укриване на приходи и неплащане на данъци.

От НАП напомнят, че доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуална валута се декларират с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа (10 процента).

За целите на данъчното третиране, доходите от продажба на валутата се третират като доходи от продажба на финансов актив. Печалбите, които фирмите реализират от тази дейност, също подлежат на облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.