В Австрия днес започнаха приемните изпити за университетите. На най-голям интерес се радват медицинските висши училища, в които се явиха рекорден брой кандидат-студенти - 16 400 души за 1 680 места. Особено голямо е желанието за обучение по медицина във Виена. Там 11 кандидати си оспорват едно място.

Истински щурм наблюдаваха днес квесторите на приемния изпит по медицина във Виена. Явиха се осемстотин кандитат-студенти повече в сравнение с миналата година. И в Грац, и в Инсбрук се е увеличили желаещите да стават лекари. Само в Линц кандидатите са по-малко от 2018 година. Изпитът продължи девет часа. На него чрез тест се проверяваха познанията по химия, физика, биология и математика. Предимство за приема обаче са и социални компетентности за подход към пациентите.

Кандидатите ще треперят за резултатите до началото на август. Тогава ще бъдат оповестени резултатите. 75% от всички студентски места по хуманна медицина са определени за кандидати от Австрия, 20 на сто са за претенденти от държавите в Европейския съюз, а други 5 % са студенти извън общността. При зъболекарската специалност квоти тази година няма - местата ще се предоставят независимо от националността, но съобразно резултатите от теста.